Zorgverlening

Informatie over de zorgverlening

Directieverklaring
De orthodontiepraktijk streeft er naar om op kwalitatieve en efficiënte wijze haar diensten te verlenen. Deze intentie zal niet alleen tot uitdrukking komen in haar diensten, maar ook in de aspecten waarmee patiënten, collega’s, laboratoria en leveranciers op enigerlei wijze in het gehele proces vanaf de aanmelding tot en met de afbehandeling met de orthodontische praktijk in aanraking komen.

Second Opinion
De orthodontische behandeling van u of uw kind wordt door Dr. Hammad zorgvuldig gepland. Soms bestaat er verschil in inzicht over de beste behandeling van de patiënt. Dit komt omdat er hierbij veel factoren een rol spelen, die door verschillende personen als meer of minder belangrijk worden ingeschat. Wanneer er enige twijfel over de beste aanpak is, wordt een second opinion aanbevolen om deze onzekerheid weg te nemen. U kunt hiervoor bij een willekeurig orthodontist terecht. Het is wel van belang dat deze alle benodigde gegevens kan inzien. Deze moeten dus worden opgevraagd.
Vragen om een second opinion wordt door mij niet als een gebrek aan vertrouwen, maar als een positieve houding tegenover de behandeling gezien.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Klachtenregeling
Ondanks al onze inspanning, kan het gebeuren dat u een klacht over de behandeling heeft. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag om een verhelderend gesprek. Wij zullen dan onder vier ogen samen proberen, deze klacht te behandelen. Elke klacht krijgt van ons bijzondere aandacht.
U kunt telefonisch een klacht melden bij de assistente en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Wij nemen uw klacht zeer serieus en willen graag samen met u tot een oplossing komen.


 
Informatiepunt en klachtenregeling
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.
 De website is: www.knmt.nl
(TIP, tel.: 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek).
De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

Submenu

Consult aanvragen

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag een gratis consult aan!