Ortho Delfzijl Logo

PatiënteninformatieDe patiënteninformatie bestaat uit de volgende delen:


  • Algemene informatie over de behandeling in de praktijk en de kosten voor een behandeling
  • Informed Consent. Deze informatie is bedoeld om u uit te leggen wat orthodontie is, wat orthodontie voor u of uw kind kan betekenen en wat de patiënt zelf moet doen om een behandeling met een goed resultaat af te ronden
  • Zorgverlening. Deze informatie betreft de directieverklaring, informatie over privacy, second opinions en klachtenregeling
  • Declaraties: informatie over nota's
  • Betalingsvoorwaarden
  • Akkoordverklaring >>>

Deze informatie wordt steeds actueel gehouden.
Alvorens wij met de behandeling kunnen starten, vraag ik U deze informatie goed te lezen en te tekenen voor akkoord.